TresOficios

Rodrigo Mosquera Corral

TresOficios é un pequeno taller de ebanistería, deseño e restauración, a cargo do artesán Rodrigo Mosquera.

Entre os obxetivos de TresOficios, está principalmente a elaboración de mobiliario e obxetos de madeira, conservando os sistemas constructivos tradicionais e empregando a madeira maciza como materia prima principal. O ferro e o coiro tamén teñen cabida neste taller, pois son o complemento ideal para algúns dos traballos que se realizan.

Este proxecto, ademáis, inclúe a ensinanza e posta en valor dos oficios, realizando charlas, demostracións, talleres e intentando acercar a todo o mundo a historia dun oficio que tanto nos rodea e nos permite elaborar de maneira sostible unha gran variedade de creacións.